VPN (Virtual Private Network)

És una tecnologia que permet establir una connexió segura i encriptada entre dos punts finals a través d’Internet o una xarxa pública. 

El seu objectiu principal és proporcionar privacitat, seguretat i anonimat a les comunicacions, especialment quan s’utilitza una xarxa no segura o es vol accedir a recursos de xarxa privats de manera remota.

El funcionament d’una VPN es descriu de la següent manera:

  • Establiment de la connexió: l’usuari es connecta al servidor utilitzant una VPN específic o una aplicació de software. Aquesta connexió es realitza a través d’Internet o en una xarxa pública.
  • Autenticació: abans d’establir la connexió, l’usuari i el servidor VPN s’autentiquen mútuament. L’usuari proporciona les seves credencials d’accés, (nom d’usuari i contrasenya), per verificar la seva identitat. El servidor verifica les credencials i assegura que té permís per connectar-se a la VPN.
  • Establiment del túnel: una vegada que l’autenticació ha tingut èxit, es crea un túnel segur entre el client i el servidor VPN. Aquest és una connexió virtual encriptada que protegeix les dades que es transmeten entre els dos punts finals.
  • Xifrat i encriptació de les dades: totes les dades que es transmeten a través de la VPN estan encriptades i protegides de manera que tercers no les puguin llegir o interceptar. 
  • Adreces IP i anonimat: un avantatge important de les VPN és la capacitat d’ocultar la teva adreça IP real i substituir-la per una adreça de la xarxa del servidor VPN, proporcionant un cert grau d’anonimat i dificultant el seguiment de les activitats en línia fins a l’ubicació real.
  • Accés a recursos de xarxa privats: un altre ús comú de les VPN és permetre l’accés remot a recursos de xarxa privats, com són els servidors, les impressores o els fitxers compartits, com si s’estigués connectat directament a la xarxa local. Aquesta funcionalitat és particularment útil per als treballadors remots que necessiten accedir als recursos de la seva empresa de manera segura.

Translate »