ESTUDI SOBRE

CIBERSEGURETAT

Descobrim un nou món, descobrim un nou futur

Investigar

Investigació en l’àmbit de la seguretat informàtica

Seguretat

La seguretat informàtica és fundamental en el nostre món i, per tant, és imprescindible comprendre com funciona

Aprenentatge

L’aprenantge és la part més essencial d’aquest treball. Aprendre et pot obrir un nou món.

Aquest treball està destinat per aquells que es volen aventurar en una profunda investigació de la ciberseguretat. En aquest treball es mostra la informació obtinguda i que he pogut descobrir sobre aquest àmbit. Es realitzen tres entrevistes a persones que han estat víctimes d’un ciberatac i ens expliquen la seva experiència i com els va afectar a ells i a les seves empreses.

En aquest treball s’aporta la máxima informació per tal de garantir a l’usuari una comprenssió correcta i una millor experiència mentre es visita al lloc web. També s’intenta exposar el treball de manera que sigui clar i entenedor per tal de que tothom el pugui llegir sense cap problema

Exploració

Us exposem la informació descoberta en l’estudi realitzat on podeu trobar apartats com: ciberamenaces, protocols de seguretat informàtica, ciberassetjaments, entre d’altres.

Us garantim una exposició detallada de l’àmbit en tots els aspectes treballats en el treball de recerca

Comencem a explorar un nou món

Translate »