MONITORATGE DE SEGURETAT

És un conjunt de processos i eines que s’utilitzen per detectar i mitigar les amenaces a la seguretat de les dades i a les aplicacions que es troben emmagatzemades al núvol. Ajuda a garantir la privacitat, la integritat i la disponibilitat de les dades en núvol.

Hi ha vàries categories, incloent:

  • Monitoratge de la xarxa: es centra en la detecció d’activitats anòmales a la xarxa, com intents d’intrusió, escanejos de ports o transferències de dades inusuals.
  • Monitoratge de la gestió d’identitats i accessos: es centra en el control d’accés als recursos en el núvol per part dels usuaris autoritzats, i inclou l’ús d’autenticació de múltiples factors, la supervisió d’activitats de connexió i desconnexió, i la detecció de intents d’accés no autoritzats.
  • Monitoratge de la seguretat de les dades: es centra en la detecció de pèrdues o divulgacions de dades confidencials o sensibles. S’aconsegueix mitjançant la supervisió dels accessos a les dades, la detecció de transferències de dades inusuals i la prevenció de la pèrdua de dades.
  • Monitoratge de la seguretat de les aplicacions: es centra en la detecció d’activitats anòmales relacionades amb les aplicacions que s’executen en el núvol, com intents d’atacs a vulnerabilitats, injeccions de codi maliciós o altres intents d’explotació de les aplicacions.
  • Monitoratge de la conformitat: es centra en garantir que les dades emmagatzemades en el núvol compleixin amb les normatives de seguretat establertes amb una supervisió de l’ús de dades confidencials i la garantia de la privacitat dels usuaris.

Translate »