CYBERSECURITY & INFRASTRUCTURE SECURITY AGENCY (CISA)

És l’agència principal dels Estats Units responsable de protegir la infraestructura cibernètica crítica i coordinar la resposta a amenaces cibernètiques a nivell nacional.

La CISA va ser establerta el 2018 com una agència del Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units (Department of Homeland Security, DHS) i té un paper fonamental en la protecció de les infraestructures cibernètiques crítiques del país, com en els sistemes d’energia, transport, finances, salut, comunicacions, aigua i altres sectors essencials.

Les responsabilitats i funcions vitals de la CISA són les següents:

  • Coordinació de la ciberseguretat nacional: és responsable de coordinar els esforços de ciberseguretat a nivell nacional, treballant en estreta col·laboració amb altres agències governamentals, empreses privades i organitzacions internacionals.
  • Protecció de les infraestructures crítiques: treballa per identificar i protegir les infraestructures crítiques contra amenaces cibernètiques, proporcionant orientació, assessorament i recursos per millorar la seguretat.
  • Compartir informació de ciberseguretat: l’agència facilita l’intercanvi d’informació relativa a amenaces cibernètiques entre els sectors públic i privat, promovent la col·laboració i la cooperació per prevenir atacs i respondre de manera eficaç.
  • Assessorament tècnic i assistència: ofereix assessorament tècnic i assistència als actors del sector públic i privat per avaluar i millorar la seva seguretat cibernètica, així com per desenvolupar plans de resposta a incidents i realitzar exercicis de simulació per afrontar situacions de crisi.
  • Gestió de respostes a incidents: en cas d’atacs cibernètics importants o emergències de seguretat cibernètica, la CISA coordina la resposta i ajuda a mitigar els impactes, treballant amb altres agències governamentals, equips de resposta a incidents i socis del sector privat.

La CISA juga un paper fonamental en la ciberseguretat dels Estats Units, col·laborant amb altres agències i entitats per protegir les infraestructures crítiques i assegurar la resiliència davant les amenaces cibernètiques.

Translate »