SIGNATURA DIGITAL

És una tècnica criptogràfica que s’utilitza per garantir la integritat, l’autenticitat i la no repudiació de documents o missatges electrònics. És un procés mitjançant el qual una entitat signa electrònicament un document per demostrar que no ha estat modificat des de la seva signatura i que aquesta pertany a l’entitat específica.

Els elements clau de la signatura digital són els següents:

  • Clau privada i clau pública: el procés de signatura digital utilitza un parell de claus criptogràfiques: una privada i una pública. La privada es manté en secret i només l’entitat signant hi té accés. La pública es distribueix i està disponible per a tothom. Ambdues estan matemàticament relacionades i permeten la verificació de la signatura.
  • Hash del document: primerament, es crea un resum únic del document utilitzant una funció de hash criptogràfic. És una representació curta i fixa del document original. Garanteix que qualsevol canvi en el document generarà un hash totalment diferent.
  • Xifrat del hash amb la clau privada: a continuació, el hash del document es xifra amb la clau privada de l’entitat signant. Aquest procés crea la signatura digital, que és una seqüència de dades única.
  • Verificació de la signatura: per verificar la signatura digital, es segueixen els següents passos: el receptor de la signatura utilitza la clau pública de l’entitat signant per desxifrar la signatura digital, obtenint així el hash original. Després, es calcula el hash del document rebut i es compara amb el hash original desxifrat. Si tots dos coincideixen, això indica que el document no ha estat modificat des de la signatura i que aquesta és autèntica.

La signatura digital proporciona diversos avantatges en l’àmbit de la seguretat i confiança en les comunicacions electròniques. Garanteix la integritat dels documents, ja que detecta qualsevol modificació posterior al procés de signatura. També assegura l’autenticitat, perquè només l’entitat signant amb la clau privada pugui crear la signatura digital corresponent. A més, la signatura digital ofereix una prova robusta de no repudiació, ja que l’entitat no podrà negar que ha signat el document.

Translate »