AUTENTICACIÓ

L’autenticació és el procés de verificar la identitat d’un usuari que sol·licita l’accés a un sistema, aplicació o altre recurs. És un element important de la ciberseguretat que ajuda a garantir que només els usuaris autoritzats puguin accedir a les dades i als recursos de la xarxa. 

El procés d’autenticació comença amb la sol·licitud d’accés de l’usuari a un recurs determinat. El sistema demanarà que l’usuari proporcioni les credencials d’autenticació, que solen ser un nom d’usuari i una contrasenya i així verificarà la validesa de les credencials i permetrà o denegarà l’accés al recurs sol·licitat. 

Altres formes d’auntenticació són:

  • Autenticació biomètrica: fa servir característiques fisiològiques o de comportament úniques per identificar l’usuari, com són l’empremta digital, la retina o la veu.
  • Autenticació de dos factors: fa servir dos factors diferents per verificar la identitat de l’usuari, com una contrasenya i un codi generat per una aplicació en un dispositiu mòbil.
  • Autenticació de clau pública: fa servir una clau pública i privada per verificar la identitat de l’usuari.
Translate »