INTERNET ENGINEERING TASK FORCE (IETF)

És una comunitat internacional de dissenyadors de xarxes, operadors, proveïdors i investigadors involucrats en el desenvolupament i estandardització de protocols d’Internet i tecnologies relacionades. És una comunitat gran i oberta, que opera sota un procés basat en el consens.

El seu objectiu principal és millorar el funcionament d’Internet mitjançant la producció de documents tècnics d’alta qualitat, rellevants i oportuns anomenats RFC (Request for Comments). Aquests defineixen estàndards d’Internet, protocols, procediments i millors pràctiques.

El IETF proporciona un fòrum obert i col·laboratiu on els participants discuteixen, debaten i treballen junts per a desenvolupar noves tecnologies, solucionar problemes i evolucionar els estàndards d’Internet. Les seves activitats abasten una àmplia gamma d’àrees, que inclouen protocols de xarxa, seguretat, encaminament, serveis de xarxa, aplicacions i molt més.

El treball del IETF té un impacte significatiu en el desenvolupament i l’operació d’Internet, ja que els seus estàndards i protocols són àmpliament adoptats i utilitzats a tot el món. Alguns exemples dels estàndards més coneguts desenvolupats inclouen el Protocol d’Internet (IP), el Protocol de Control de Transmissió (TCP), el Protocol de Transferència d’Hipertext (HTTP), el Protocol de Correu Simple (SMTP) i molts altres.

Aquesta comunitat celebra reunions presencials diverses vegades a l’any, conegudes com IETF meetings, on els participants presenten els seus treballs, discuteixen propostes i col·laboren en el desenvolupament de noves especificacions. També s’utilitzen llistes de correu i grups de treball en línia per a facilitar una col·laboració contínua.

Translate »