PROTECCIÓ DE CONTRASENYES

És una pràctica de seguretat essencial que es duu a terme per garantir la confidencialitat i la integritat de les contrasenyes utilitzades en sistemes, aplicacions i serveis en línia. Les contrasenyes són amplament utilitzades com a mètode d’autenticació per verificar la identitat d’un usuari i garantir que només les persones autoritzades puguin accedir als recursos o les dades.

La protecció de contrasenyes implica diverses mesures i polítiques de seguretat per prevenir el seu accés no autoritzat i garantir que siguin prou fortes per resistir atacs de força bruta o tècniques de cracking de contrasenyes. A continuació, es descriuen algunes pràctiques comunes de protecció de contrasenyes:

  • Complexitat de contrasenyes: es recomana utilitzar contrasenyes complexes que siguin difícils de predir o endevinar. Això implica utilitzar una combinació de lletres majúscules i minúscules, números, símbols i una longitud adequada.
  • Canvi periòdic de contrasenyes: és recomanable canviar les contrasenyes regularment per prevenir l’ús continuat de d’aquelles que estan compromeses. 
  • No reutilització de contrasenyes: cada compte o servei ha de tenir una contrasenya única. És important evitar la reutilització de contrasenyes en múltiples llocs perquè si una d’elles està compromesa, no perjudiqui a altres comptes.
  • Emmagatzematge segur de contrasenyes: les contrasenyes s’han d’emmagatzemar d’una manera segura i encriptada. No s’han de guardar en text clar ni en llocs accessibles. S’utilitzen mètodes com el hash per emmagatzemar les contrasenyes de manera segura.
  • Autenticació de múltiples factors: s’ha de considerar l’ús d’autenticació de múltiples factors, que involucra l’ús de més d’un factor d’autenticació (contrasenya, codis generats, empremtes digitals) per verificar la identitat de l’usuari, proporcionant d’aquesta manera, una capa addicional de seguretat.
  • Protecció contra atacs de força bruta: les polítiques de bloqueig de comptes o la implementació de mecanismes que imposen un temps de parada després de diversos intents fallits de contrasenya poden ajudar a protegir contra atacs de força bruta.
  • Consciència de l’usuari i educació en seguretat: és important educar als usuaris sobre l’ús segur de les contrasenyes. Aquestes no s’haurien de compartir, no guardar-les en llocs públics i no caure en esquemes de phishing o enganys.

Translate »