CRIPTOGRAFIA

La criptografia és una branca fonamental de la ciberseguretat que s’ocupa de protegir la confidencialitat, la integritat i l’autenticitat de les comunicacions i les dades. La criptografia utilitza algorismes matemàtics per transformar les dades en una forma inintel·ligible, de manera que només les persones autoritzades puguin accedir a la informació original.

Més Informació:

Translate »