INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS (ICANN)

És una organització sense ànim de lucre responsable de coordinar uns certs aspectes clau de la infraestructura d’Internet a nivell global. Es va establir el 1998 amb el propòsit d’assumir la responsabilitat de funcions tècniques i de coordinació.

Ara, té diverses responsabilitats importants en l’àmbit de la governança d’Internet. 

Algunes de les funcions més importants de la ICANN inclouen:

  • Assignació de noms de domini: és responsable de supervisar i coordinar el sistema de noms de domini (DNS), que és el sistema utilitzat per a assignar noms únics a les adreces IP. Estableix les polítiques i procediments per a l’administració dels noms de domini de nivell superior, per exemple .com, .org, .net, etc.
  • Assignació d’adreces IP: col·labora amb les organitzacions regionals d’Internet (RIR) en l’assignació de blocs d’adreces IP a nivell regional. També s’encarrega de la gestió de les assignacions i registres d’adreces IP i de l’administració dels recursos no assignats.
  • Administració dels paràmetres del protocol d’Internet: treballa en conjunt amb la IETF per a coordinar i assignar els paràmetres de protocol d’Internet, com els números de port i els identificadors únics utilitzats en els protocols de xarxa.

A més d’aquestes responsabilitats tècniques, la ICANN també participa en la formulació de polítiques relacionades amb la gestió i governança d’Internet. L’organització promou la participació de múltiples parts interessades, incloent-hi governs, organitzacions de la societat civil i la comunitat tècnica, per a assegurar que els processos de presa de decisions siguin inclusius i representatius.

Translate »