SISTEMES DE SEGURETAT BASATS EN IMATGES

Utilitzen la visió per ordinador per detectar i prevenir amenaces de seguretat. Aquests sistemes són capaços de processar imatges i vídeos per identificar patrons i anomalies que puguin indicar un possible atac.

El funcionament dels sistemes de seguretat basats en imatges es divideix en les següents fases:

  1. Recopilació d’imatges: el primer pas és recopilar imatges o vídeos de les càmeres de seguretat, dels sensors de moviment o altres dispositius. Alguns exemples són: la instal·lació de càmeres en punts estratègics, com en entrades i sortides o en zones on hi hagi dades sensibles.
  1. Processament d’imatges: posteriorment, les imatges recopilades es processen a través d’algorismes d’aprenentatge automàtic per identificar patrons i anomalies. Aquests algorismes s’entrenen amb dades històriques per aprendre a identificar els patrons normals de comportament i a detectar desviacions.
  1. Alertes i resposta: finalment, si es detecta una activitat anòmala que indica una amenaça, el sistema envia una alerta als responsables de seguretat. Inclou la identificació de persones o objectes que no estaven autoritzats a accedir a una determinada àrea, o la detecció de comportaments sospitosos, com la instal·lació de dispositius de vigilància o la manipulació de càmeres de seguretat.

Alguns sistemes de seguretat basats en imatges poden ser:

  • Sistemes de reconeixement facial: utilitzen la visió per ordinador per identificar persones a través de les seves característiques facials, com la forma de la cara, els ulls, la boca, etc. Això ajuda a detectar persones no autoritzades o a evitar l’ús de màscares o altres disfresses per evitar la detecció.
  • Sistemes de detecció de moviment: monitoritzen una àrea per detectar moviments i activitats anòmales, com la detecció de persones que es mouen en zones restringides, o la identificació de vehicles o altres objectes que no estan autoritzats per accedir a una determinada àrea.
  • Sistemes de detecció de manipulació de càmeres: són capaços de detectar la manipulació de càmeres de seguretat, com ara la cobertura de l’objectiu o la desconnexió de la càmera, amb la garantia de que les càmeres de seguretat estiguin sempre en línia i funcionant correctament.

Translate »