GROOMING

El Grooming és una forma de manipulació en línia en la qual un adult estableix una connexió emocional amb un nen o adolescent per guanyar la seva confiança i explotar-lo sexualment, cometre abús sexual o involucrar-ho en activitats sexuals il·legals. El Grooming es duu a terme principalment a través d’internet i de les xarxes socials, on els assetjadors oculten la seva veritable identitat i estableixen una relació aparentment amistosa o romàntica amb la víctima. Els assetjadors utilitzen vàries tècniques de manipulació psicològica: oferint-los atenció, regals, compliments o suport emocional. A mesura que la relació es desenvolupa, l’assetjador comença a introduir temes sexuals, sol·licitar imatges íntimes o tractar de concertar trobades físiques.

El Grooming és un delicte i té greus conseqüències emocionals i físiques per a les víctimes. És important que els pares, cuidadors i professionals de l’educació estiguin atents als signes de Grooming i prenguin mesures per a protegir els menors. Algunes mesures importants inclouen:

  • Educació i conscienciació: informar els menors sobre els perills en línia i ensenyar-los sobre el Grooming i altres formes d’explotació sexual en internet. Fomentar una comunicació oberta i establir límits clars en l’ús de la tecnologia.
  • Supervisió i control parental: monitorar i supervisar les activitats en línia dels menors, incloent-hi l’accés a xarxes socials i l’intercanvi d’informació personal. Utilitzar eines de control parental i establir normes clares sobre la privacitat i seguretat en línia.
  • Comunicació oberta: estar disponible i disposat a escoltar els menors. Promoure un ambient en el qual se sentin còmodes per a compartir les seves experiències i preocupacions en línia.
  • Denúncia i suport: en cas de sospita de Grooming, denunciar-ho a les autoritats competents i buscar ajuda de professionals, com la policia, organitzacions especialitzades en la protecció de menors o línies d’ajuda.

Translate »