BACKUPS

Un backup és una còpia de seguretat de les dades o d’informació important que es guarda en un dispositiu o ubicació diferent a la seva ubicació original. El propòsit principal d’un backup és garantir que les dades puguin recuperar-se en cas de pèrdua, ja sigui accidental, per un atac de malware o per una fallada del sistema.

El núvol és una opció popular per als serveis de backup, ja que permeten als usuaris emmagatzemar les seves dades de forma remota en un servidor en línia. Això té diversos avantatges, com ara la capacitat de fer-los automàtics en temps real o programats, l’accés a les dades des de qualsevol lloc amb una connexió a Internet, i la seguretat que les dades estan protegides en cas de desastre local, com incendis, inundacions, robatoris, etc.

Hi ha diferents tipus de backup en el núvol que es s’utilitzen per protegir les dades importants, aquí es presenten els més comuns:

  • Backup complet en núvol: inclou una còpia de tota la informació del sistema i s’emmagatzema en un servidor en línia. Garanteix una protecció completa de totes les dades.
  • Backup incremental en núvol: només fa una còpia dels canvis que s’han produït des de l’últim backup, per reduir el temps i l’espai.
  • Backup diferencial en núvol: només fa una còpia dels canvis, però a diferència del backup incremental, la fa des de l’últim backup complet, en lloc del darrer backup
  • Backup de mirall en núvol: crea una còpia exacta del sistema o del disc dur, incloent tots els arxius i configuracions i permet fer-ho en temps real o en períodes programats.
  • Backup en línia en núvol: és similar al backup incremental o diferencial, però es realitza en línia en temps real, mentre l’usuari està treballant en el sistema, amb la garantia de que les dades estaran sempre actualitzades i protegides.

Translate »