FIREWALL

És una tecnologia de seguretat que s’utilitza per protegir una xarxa o un sistema informàtic de les amenaces cibernètiques. El seu objectiu principal és prevenir l’accés no autoritzat bloquejant el tràfic de xarxa no desitjat.

El funcionament d’un firewall és relativament senzill: quan un dispositiu intenta accedir a una xarxa o sistema protegit, aquest examina les dades de la sol·licitud per determinar si ha de permetre o bloquejar l’accés. El firewall compara les dades de la sol·licitud amb un conjunt de normes establertes pel responsable de la seguretat de la xarxa. Si la sol·licitud coincideix amb una d’aquestes normes, el firewall la permet passar. Si no hi ha coincidència, el firewall la bloqueja.

Els firewalls disponibles es classifiquen segons la seva arquitectura, el seu mètode de filtratge o el nivell de capa de xarxa al qual operen, com els que es detallen a continuació:

  • Firewall de paquets: examina el tràfic de xarxa en conjunt, comparant la informació de la capçalera d’aquest amb les normes establertes pel responsable de la seguretat de la xarxa. Si el paquet coincideix amb una de les normes, el firewall li permetrà passar.
  • Firewall de circuit: examina el tràfic de xarxa a nivell de connexió, establint una connexió entre el seu origen i destí, i permetent que només passi el tràfic autoritzat.
  • Firewall de capa d’aplicació: examina el tràfic de xarxa a nivell d’aplicació, controlant l’accés a aplicacions específiques, com el correu electrònic o el tràfic web.

Translate »