INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDZITATION (ISO)

En català, Organització Internacional de Normalització, és una organització independent i no governamental que es dedica a desenvolupar i promoure estàndards internacionals en diverses àrees. Va ser fundada en 1947 i té la seva seu a Ginebra, Suïssa.

Es reconeix com l’autoritat líder en l’elaboració d’estàndards a nivell mundial. La seva filiació es composa d’organismes de normalització nacionals de més de 160 països, cadascun dels quals representa al seu país en l’elaboració d’estàndards internacionals.

Els estàndards desenvolupats per l’ISO abasten una àmplia gamma d’àrees, incloent-hi tecnologia, seguretat, medi ambient, salut, qualitat i gestió empresarial. Aquests estàndards s’estableixen mitjançant un procés de consens que involucra a experts de diferents sectors, qui contribueixen amb la seva experiència i coneixements per a desenvolupar les millors pràctiques i especificacions tècniques.

L’ISO té un impacte significatiu en el comerç internacional, ja que els seus estàndards faciliten la interoperabilitat, la seguretat i la qualitat dels productes i serveis. En seguir els estàndard ISO, les organitzacions poden assegurar que el seus productes i serveis compleixen amb les normes reconegudes internacionalment, el que permet accedir a nous mercats i enfortir la confiança del consumidor.

Alguns exemples d’estàndard ISO àmpliament coneguts inclouen:

ISO 9001:2015: sistemes de gestió de qualitat.

ISO 14001:2015: sistemes de gestió ambiental.

ISO 27001:2013: sistemes de gestió de seguretat de la informació.

ISO 45001:2018: sistemes de gestió de la seguretat i salut en el treball.

ISO 50001:2018: sistemes de gestió de l’energia.

Translate »