SISTEMES DE SEGURETAT BÀSICS

Els sistemes de ciberseguretat són un conjunt de tecnologies, pràctiques i polítiques dissenyades per protegir els sistemes informàtics, les xarxes i les dades de les amenaces cibernètiques. A mesura que la tecnologia va avançant, cada dia es torna més omnipresent. 

Els sistemes de ciberseguretat bàsics són aquells que totes les empreses i organitzacions haurien de tenir per protegir-se de les amenaces cibernètiques més comunes. Aquests sistemes inclouen firewalls, antivirus, còpies de seguretat, autenticació i actualitzacions de seguretat.

Més Informació:

Translate »