INTEL·LIGÈNCIES ARTIFICIALS

Les intel·ligències artificials (IA) s’utilitzen cada vegada més en ciberseguretat per ajudar a detectar i mitigar les amenaces a la seguretat. La IA en ciberseguretat implica l’ús d’algorismes d’aprenentatge automàtic per analitzar dades i identificar patrons i anomalies que puguin indicar activitats malicioses o sospitoses.

Les IA són especialment útils per identificar amenaces noves i complexes que no es podrien detectar fàcilment amb les tècniques tradicionals de seguretat. Això es deu a que les IA poden analitzar una gran quantitat de dades en temps real i descobrir patrons i anomalies que els humans no podrien ser capaços de detectar.

Més Informació:

Translate »