PROTOCOLS DE SEGURETAT INFORMÀTICA

S’utilitzen per protegir les comunicacions, assegurar la integritat i confidencialitat de les dades i establir una autenticació adequada. 

Més Informació:

Translate »