XIFRAT D’EMMAGATZEMATGE

És una tècnica de seguretat que s’utilitza per protegir les dades emmagatzemades en dispositius de memòria, com discos durs, memòries USB, targetes de memòria o servidors. Aquesta tècnica s’utilitza per xifrar les dades abans de guardar-les en un dispositiu d’emmagatzematge, de manera que només es puguin llegir i comprendre mitjançant una clau de desxifrat adequada.

El xifrat d’emmagatzematge proporciona una capa addicional de protecció per garantir que les dades siguin inintel·ligibles i inaccessibles per a persones no autoritzades, en cas que el dispositiu es perdi, el robin o caigui en mans errònies. Aquest són els elements clau del xifrat d’emmagatzematge:

  • Clau de xifrat: és una clau secreta que s’utilitza per xifrar i desxifrar les dades. Només les persones autoritzades que tenen aquesta clau poden accedir a les dades xifrades i descodificar-les per al seu ús o lectura.
  • Algorismes de xifrat: són els procediments matemàtics utilitzats per transformar les dades en una forma inintel·ligible i protegir-les contra l’accés no autoritzat. Hi ha diferents algorismes de xifrat disponibles, com ara AES (Advanced Encryption Standard), 3DES (Triple Data Encryption Standard), RSA (Rivest-Shamir-Adleman), entre d’altres. Aquests tipus proporcionen diverses capes de seguretat per protegir les dades.
  • Gestió de claus: és un component essencial del xifrat d’emmagatzematge. Inclou la generació, l’emmagatzematge i la protecció de les claus de xifrat. La gestió de claus també s’encarrega de les operacions de la seva distribució entre els dispositius i els usuaris autoritzats, així com de la renovació i l’eliminació de claus segons les necessitats de seguretat.
  • Xifrat a nivell de bloc o de fitxer: aquest xifrat es realitza en petits blocs de dades, generalment de 128 o 256 bits, i és adequat per a dispositius de memòria com els discos durs. En canvi, l’altre es realitza a nivell de tot el fitxer i és més adequat per a dispositius de memòria extraïble, com memòries USB o targetes de memòria.
  • Claus de recuperació: en alguns casos, s’utilitza una clau de recuperació com a mètode alternatiu per accedir a les dades xifrades en cas de pèrdua o oblit de la clau principal. Aquesta clau de recuperació s’ha d’emmagatzemar de manera segura per garantir que només es faci servir quan sigui necessari.

El xifrat d’emmagatzematge és una mesura de seguretat efectiva per protegir les dades confidencials emmagatzemades en dispositius, evitant l’accés no autoritzat i proporcionant una capa addicional de protecció en cas de pèrdua o robatori dels dispositius.

Translate »