ANTIVIRUS

Un antivirus és una aplicació de seguretat informàtica dissenyada per detectar, prevenir i eliminar programes maliciosos, com els virus, troians, i altres amenaces cibernètiques.

Un antivirus funciona basant-se en la identificació de signatures de virus i altres amenaces cibernètiques conegudes. Les signatures de virus són unes seqüències de codi que es coneix per estar associades a un virus o altre categoria de malware. Quan l’antivirus detecta una signatura de virus en un fitxer o un programa, identifica l’arxiu com a maliciós i pren les mesures necessàries per eliminar-lo o posar-lo en quarantena.

En general, hi ha dos tipus d’antivirus:

  • Antivirus de signatura: examina els arxius i programes del sistema a la recerca de signatures de virus i altres amenaces cibernètiques conegudes. Aquest antivirus requereix actualitzacions periòdiques de les seves bases de dades de signatures per detectar les amenaces més recents.
  • Antivirus basat en el comportament: monitoritza l’activitat dels programes i els processos del sistema per detectar comportaments maliciosos, independentment de si s’han identificat o no les signatures dels virus, amb el que permet detectar tot tipus d’amenaces.

Translate »