ENCRIPTACIÓ DE DADES

L’encriptació de dades és un procés que s’utilitza per protegir les dades de manera que només les persones autoritzades puguin llegir-les. Es tracta de transformar les dades originals en una forma inintel·ligible per als atacants mitjançant l’ús d’algorismes matemàtics que converteixen les dades originals en un format no llegible, conegut com a text xifrat. Només les persones amb la clau de desxifratge adequada podran revertir el procés i llegir les dades originals.

Hi ha diversos tipus d’encriptació, però els dos més comuns són l’encriptació simètrica i asimètrica.

  • L’encriptació simètrica: utilitza la mateixa clau per encriptar i desencriptar les dades. Significa que el destinatari de les dades ha de conèixer la mateixa clau que el remitent per poder desxifrar-les. És una manera ràpida i eficient de xifrar grans quantitats de dades, però requereix un canal segur per transmetre la clau a la persona que les desxifrarà.
  • L’encriptació asimètrica (o de clau pública): utilitza un parell de claus diferents per encriptar i desencriptar les dades. Una de les clau és pública i està disponible per a tothom, i l’altra clau és privada i només hi té accés la persona autoritzada. Les dades es xifren amb la clau pública i només es desxifren amb la clau privada corresponent. 

Translate »